TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

Krajské středisko registrovaných služeb
pro nevidomé a slabozraké

Výstava Rezonance světla a tmy

Výstava o významu tmy pro světlo, o harmonii zvuků a snížení předsudků

21. 3. – 31. 5.

Vernisáž: 20. 3. v 17 hodin, hudební vystoupení zpěváka Radka Žaluda za doprovodu kytaristy
Filipa Moravce

Na samotném počátku všeho bylo pět ostravských organizací poskytujících registrované sociální služby a aktivity, které spojily své síly a zrodila se myšlenka vytvořit něco ojedinělého a snoubit tak dohromady umění s tím, co je všem organizacím společné, tedy podporou osob se zrakovým postižením. Toto jejich úsilí mělo jednotný cíl a to představit široké veřejnosti problematiku zrakového postižení interaktivním a zábavným způsobem a pokusit se tak zmírnit předsudky a stereotypy, které jsou vůči výše zmíněnému typu postižení ve společnosti běžné. Koncept výstavy zpracovala Ing. arch. Dana Raková, jež se danou problematikou profesně zabývá.

Eventy

 • 17. 4. – 16:30 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
  výstavou provede autorka výstavy Ing. arch. Dana Raková
 • 17. 4. – 17:00 WORKSHOP HAPTICKÉ PERO
  hmatový kontakt a modifikace virtuálních objektů
 • 26. 4. – 9:00 (pro děti) ZÁŽITKOVÁ DÍLNA – Jak vidím svět, když nevidím
  workshop Pavly Kovaříkové
 • 15. 5. – 10:00 (pro děti), 16:00 (pro veřejnost) – WORKSHOP Moravskoslezské vědecké
  knihovny v Ostravě

Výstava je realizována ve spolupráci partnerů

 • Ostravské muzeum
 • Společnost pro ranou péči, z.s.
 • KAFIRA, o.p.s.
 • SONS ČR, z.s.
 • TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.
 • Tyfloservis, o.p.s.
 • Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci
 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
 • MCAE Systems, s.r.o.
 • Statutární město Ostrava – Komunitní plánování sociálních služeb Ostravak

Výstavu finančně podpořilo statutární město Ostrava.

Podporují nás


TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. touto cestou velmi děkuje všem organizacím i jednotlivcům, kteří podporují její činnost. Jmenovitě děkujeme nejvýznamnějším subjektům, kterými jsou:


logo Moravskoslezského kraje

logo Magistrátu města Ostravy

logo Úřadu práce ČR

logo Úřadu městského obvodu Ostrava Jih

logo Úřadu městského obvodu Ostrava Poruba

logo Světlušky

logo Křídlení nadační fond

logo SONS ČR

Fandíte nám? Podpořte nás na GIVT.cz

Santo Morava s.r.o.

Milan Vaněček

Spolupracujeme s


logo Centra Slunečnice

logo Galerie výtvarného umění v Ostravě

logo Tyfloservisu Ostrava, o.p.s.

logo Muzea Těšínska

logo Moravskoslezské vědecké knihovny v OstravěCopyright © 2003-2019 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.