TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

Krajské středisko registrovaných služeb
pro nevidomé a slabozraké

Pozvání na besedu s paní Slavíkovou

Zveme vás na besedu s paní Slavíkovou, která v červnu vyprávěla o vzniku knihtisku a knihoven. Paní Slavíková má připraveno několik témat na besedy, proto se necháme překvapit, o čem nám bude povídát.

Kdy: ve středu 18.11.2009 v 15:30 hodin

Kde: v klubovně Domu služeb pro nevidomé a slabozraké, na Sadové ulici číslo 5 v Ostravě.

Podporují nás


TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. touto cestou velmi děkuje všem organizacím i jednotlivcům, kteří podporují její činnost. Jmenovitě děkujeme nejvýznamnějším subjektům, kterými jsou:


logo MPSV

logo Moravskoslezského kraje

logo Úřadu práce ČR

logo Magistrátu města Ostravy

logo Úřadu městského obvodu Ostrava Jih

logo Úřadu městského obvodu Ostrava Poruba

logo SONS ČR

logo Nadace OKD

logo LinuxBox

logo Světlušky

Fandíte nám? Podpořte nás na GIVT.cz

logo Autoškoly Pollak

Milan Vaněček

Spolupracujeme s


logo Centra Slunečnice

logo Galerie výtvarného umění v Ostravě

logo Tyfloservisu Ostrava, o.p.s.

logo Muzea Těšínska

logo Moravskoslezské vědecké knihovny v OstravěCopyright © 2003-2018 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.