TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

Krajské středisko registrovaných služeb
pro nevidomé a slabozraké

Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky TyfloCentra Ostrava

Předsedkyně správní rady společnosti TyfloCentrum Ostrava o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. (statutárního zástupce organizace).

Náplň práce:

Ředitel/ka společnosti je statutárním orgánem TyfloCentra Ostrava o.p.s. Řídí činnost organizace a je za ni odpovědný správní radě a zakladateli. Jedná a podepisuje jménem TyfloCentra Ostrava o.p.s.. Ředitel/ka navrhuje a realizuje koncepci činnosti a spoluvytváří plán realizace projektů. Vyhledává nové finanční zdroje,spolupracuje s dalšími společnostmi založenými zakladatelem a vytváří podmínky pro sociální práci v oblasti péče o těžce zrakově postižené občany. Koordinuje stěžejní projekty organizace, zodpovídá za jejich realizaci. Za stupuje organizaci navenek, prezentuje organizaci a komunikuje s veřejností. Řídí činnost organizace v rámci sociálních služeb a doplňkových aktivit schválených správní radou. Na základě dohody se správní radou bude rovněž vytvořen prostor pro výkon sociální práce.

Kvalifikační předpoklady

 • minimálně vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání – (VOŠ, VŠ)
 • praxe v řízení organizace či podílení se na řízení organizace (alespoň 2 roky)
 • znalost ekonomické problematiky NNO
 • manažerské předpoklady pro výkon vedoucí funkce; aktivní přístup k práci, odvaha, zodpovědnost, systematičnost, pečlivost, sociální kompetence; schopnost týmové i samostatné práce; schopnost zvládat stresové situace
 • ochotu podílet se na rozvoji organizace a dále se vzdělávat
 • pokročilá znalost práce na PC (Microsoft Office, apod.)
 • respekt k hodnotám společnosti a zakladatele a schopnost naplňovat poslání organizace
 • morální bezúhonnost a zdravotní způsobilost k výkonu funkce

Výhodou je

 • znalost sociální problematiky a zákona o sociálních službách
 • praxe v oblasti sociálních služeb a poskytování sociálního poradenství
 • praxe v NNO organizaci
 • aktivní znalost anglického jazyka

Nabízíme

 • Smysluplnou a zodpovědnou práci v zavedené neziskové organizaci s dobrým jménem
 • předpokládaný nástup: 1.8.2019 nebo dle dohody
 • možnost uplatnit své zkušenosti s řízením lidí a procesů v organizaci, jejímž hlavním cílem není vytváření zisku
 • kolektiv stejně motivovaných lidí, pružnou pracovní dobu, odpovídající finanční ohodnocení
 • možnost osobnostního růstu

Požadované dokumenty

 • Doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání – kopii
 • profesní strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • jeden doporučující dopis nebo jednu referenci
 • platný výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce od data uzávěrky přijímání přihlášek k výběrovému řízení)

Obsah motivačního dopisu

V rozsahu max. 1 strany A4, v němž odpovíte na tyto otázky:

 • 1. Proč jste změnil, či se chystáte změnit poslední pracovní pozici?
 • 2. Proč chcete pracovat právě u nás?
 • 3. Co od práce u nás očekáváte?
 • 4. Jaké jsou Vaše platové požadavky?

Uchazeči doručí přihlášku k výběrovému řízení se všemi požadovanými dokumenty nejpozději do 15.6.2019 na emailovou adresu : filgasova@sons.cz

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústní části výběrového řízení, která proběhne v závěru měsíce června nebo na počátku měsíce července 2019.

V Ostravě dne 17. května 2019

Ing.Dagmar Filgasová, předsedkyně správní rady TyfloCentrum Ostrava o.p.s.

Podporují nás


TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. touto cestou velmi děkuje všem organizacím i jednotlivcům, kteří podporují její činnost. Jmenovitě děkujeme nejvýznamnějším subjektům, kterými jsou:


logo Moravskoslezského kraje

logo Magistrátu města Ostravy

logo Úřadu práce ČR

logo Úřadu městského obvodu Ostrava Jih

logo Úřadu městského obvodu Ostrava Poruba

logo Světlušky

logo Křídlení nadační fond

logo SONS ČR

Fandíte nám? Podpořte nás na GIVT.cz

Santo Morava s.r.o.

Milan Vaněček

Spolupracujeme s


logo Centra Slunečnice

logo Galerie výtvarného umění v Ostravě

logo Tyfloservisu Ostrava, o.p.s.

logo Muzea Těšínska

logo Moravskoslezské vědecké knihovny v OstravěCopyright © 2003-2019 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.