TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

Krajské středisko registrovaných služeb
pro nevidomé a slabozraké

O nás

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. vznikla v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a Zakládací listinou této obecně prospěšné společnosti vypracovanou zakladatelem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek.

TyfloCentrum bylo založeno dne 26.6.2000 ustavením Správní rady a Dozorčí rady. Úřední zápis do rejstříku obecně prospěšných společností byl proveden 18.9.2000 u Krajského obchodního soudu v Ostravě, pod spisovým číslem O/122.

Posláním TyfloCentra je vytvářet a poskytovat služby sociální a technické pomoci nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům i občanům s kombinovaným zdravotním postižením, z nichž jedno je postižení zraku, vymezené Zakládací listinou TyfloCentra.

Jsou to služby a činnosti, které vedou k samostatnosti a nezávislosti, zdokonalují kvalitu života, podporují společenské, pracovní a kulturní uplatnění, dosažení integrace handicapovaných občanů do společnosti na zásadě rovnosti. Další činnosti směřují k rozšiřování možností pro uplatnění všestranných zájmů, ke komplexnímu zlepšování životních podmínek zdravotně, zejména těžce zrakově postižených občanů.

Služby a aktivity TyfloCentra mohou být využívány klienty celého Moravskoslezského kraje.

Pracovní tým:

ředitel: Karel Kurland
účetní: Ivana Tedová
sociální pracovnice: Ing. Petra Ďurková
sociální pracovnice: Kamila Rojáková, DiS.
pracovník v sociálních službách: Michal Štefanovič
pracovník v sociálních službách: Aleš Winkler
lektorka cizích jazyků: Mgr. Markéta Poštulková

Statutární orgán

Karel Kurland

Správní rada:

Ing. Dagmar Filgasová - předseda správní rady
Mgr. Václav Polášek
Ivana Tedová

Dozorčí rada:

Bc. Renata Jandrtová - předseda dozorčí rady
Ilona Kolomazníková
Gabriela Drozdová

Podporují nás


TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. touto cestou velmi děkuje všem organizacím i jednotlivcům, kteří podporují její činnost. Jmenovitě děkujeme nejvýznamnějším subjektům, kterými jsou:


logo Moravskoslezského kraje

logo Magistrátu města Ostravy

logo Úřadu práce ČR

logo Úřadu městského obvodu Ostrava Jih

logo Úřadu městského obvodu Ostrava Poruba

logo Světlušky

logo Křídlení nadační fond

logo SONS ČR

Fandíte nám? Podpořte nás na GIVT.cz

Santo Morava s.r.o.

Milan Vaněček

Spolupracujeme s


logo Centra Slunečnice

logo Galerie výtvarného umění v Ostravě

logo Tyfloservisu Ostrava, o.p.s.

logo Muzea Těšínska

logo Moravskoslezské vědecké knihovny v OstravěCopyright © 2003-2019 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.