TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

Krajské středisko registrovaných služeb
pro nevidomé a slabozraké

Facebook Youtube

Projekty

Rok 2020

Nadační fond Vítkovice Steel

 • Od NF jsme na projekt "Převod běžného textu do Braillova písma" obdrželi 60 400 Kč

Rok 2019

Moravskoslezský kraj

 • Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019 v rámci dotačního titulu PSDP 4/19
  V rámci projektu byla nám poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 86 000 Kč
 • Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
  V rámci projektu byla nám poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 1 634 000 Kč

Statutární město Ostrava

 • Projekt "Sociální rehabilitace 2019" je realizován z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 320 000 Kč
 • Projekt "Zpřístupnění veřejného prostoru a odstranění architektonických bariér" je realizován z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 40 000 Kč

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

 • Na realizaci projektu "Sociální služby pro osoby se zrakovým postižením" nám byla poskytnuta dotace ve výši 10 000 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu

 • Z celonárodní veřejné sbírky Světluška v rámci dlouhodobého grantového programau Krok za krokem jsme obdrželi nadační příspěvek 40 000 Kč na realizaci projektu "Intenzivní školení práce s náročnými kompenzačními pomůckami"

Nadační fond Mathilda

 • Od NF jsme obdrželi nadační příspěvek 30 000 Kč na krytí nákladů pobytové aktivity projektu "Intenzivní školení práce s náročnými kompenzačními pomůckami".

Všem donátorům děkujeme.

Rok 2018

Moravskoslezský kraj

 • dotace na financování registrované služby Sociální rehabilitace 1 500 000 Kč

Magistrát města Ostravy

 • dotace na financování registrované služby Sociální rehabilitace 320 000 Kč
 • účelová dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her - projekt Dovybavení prostor TyfloCentra Ostrava 70 000 Kč

Úřad městského obvodu Ostrava - Poruba

 • projekt Sociální služby pro osoby se zrakovým postižením 15 000 Kč

Úřad městského obvodu Ostrava - Jih

 • projekt Plavání pro zrakově postižené občany 8 000 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu sbírka Světluška

 • projekt Intenzivní školení práce s náročnými kompenzačními pomůckami 40 000 Kč

Křídlení nadační fond

 • projekt Představ si, že přestaneš vidět 60 000 Kč

Rok 2017

Moravskoslezský kraj

 • dotace na financování registrované služby Sociální rehabilitace 1 149 000 Kč
 • dotační titul PSDP 4/17 na financování mezd 120 000 Kč

Magistrát města Ostravy

 • dotace na financování registrované služby Sociální rehabilitace 320 000 Kč
 • účelová dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her - projekt Vybavení cvičné kuchyně pro zrakově postižené klienty 64 000 Kč

Úřad městského obvodu Ostrava - Poruba

 • projekt Sociální služby pro osoby se zrakovým postižením 15 000 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu sbírka Světluška

 • projekt Intenzivní školení práce s náročnými kompenzačními pomůckami 35 000 Kč

Rok 2016

Moravskoslezský kraj

Dotace na financování registrovaných služeb
 • odborné sociální poradenství 183 000 Kč
 • průvodcovské a předčitatelské služby 185 000 Kč
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zrakovým postižením 579 000 Kč

Magistrát města Ostravy

Dotace na financování registrovaných služeb
 • odborné sociální poradenství 180 000 Kč
 • průvodcovské a předčitatelské služby 50 000 Kč
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zrakovým postižením 90 000 Kč

Úřad městského obvodu Ostrava - Jih

 • projekt Plavání pro zrakově postižené občany 5 000 Kč

Úřad městského obvodu Ostrava - Poruba

 • projekt Sociální služby pro osoby se zrakovým postižením 15 000 Kč

Podporují nás


TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. touto cestou velmi děkuje všem organizacím i jednotlivcům, kteří podporují její činnost. Jmenovitě děkujeme nejvýznamnějším subjektům, kterými jsou:


logo Moravskoslezského kraje

logo Magistrátu města Ostravy

logo Úřadu práce ČR

logo Úřadu městského obvodu Ostrava Jih

logo Úřadu městského obvodu Ostrava Poruba

logo Světlušky

logo Mathilda nadační fond

logo Nadačního fondu Vítkovice Steel

logo Křídlení nadační fond

logo SONS ČR

Fandíte nám? Podpořte nás na GIVT.cz

Santo Morava s.r.o.

Milan Vaněček

Spolupracujeme s


logo Centra Slunečnice

logo Galerie výtvarného umění v Ostravě

logo Tyfloservisu Ostrava, o.p.s.

logo Muzea Těšínska

logo Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

logo Komunitního plánování sociálních služeb OstravaCopyright © 2003-2019 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.