TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

Krajské středisko registrovaných služeb
pro nevidomé a slabozraké

Facebook Youtube Instagram

Posílení kapacit TyfloCentra Ostrava, o. p. s. a rozvoj sítě středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Moravskoslezského kraje

Logo SROP Logo EU logo Moravskoslezského kraje

Záměr projektu

Integrace nevidomých, slabozrakých a kombinovaně (zrakově a jinak) postižených občanů do společnosti v Moravskoslezském kraji.

Projekt byl realizován v období jednoho roku (duben 2006 - duben 2007.

Hlavní cíle projektu:

  • Posílení kapacit TyfloCentra Ostrava, o. p. s.
  • Vybudování regionálních středisek integračních služeb pro zrakově postižené občany.
  • Motivace a osvěta zrakově postižených občanů.
  • Vzdělávání zrakově postižených občanů.
  • Poskytování poradenských služeb se zaměřením na trh práce.
  • Podpora pracovního uplatnění.
  • Zajištění osobní a pracovní asistence.
  • Osvěta zaměstnavatelů.

Partneři projektu:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Moravskoslezského kraje.

Podporují nás


TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. touto cestou velmi děkuje všem organizacím i jednotlivcům, kteří podporují její činnost. Jmenovitě děkujeme nejvýznamnějším subjektům, kterými jsou:


logo Moravskoslezského kraje

logo Magistrátu města Ostravy

logo Úřadu práce ČR

logo Úřadu městského obvodu Ostrava Jih

logo Světlušky

logo Mathilda nadační fond

logo SONS ČR

Fandíte nám? Podpořte nás na GIVT.cz

logo Knihkupectví Kapitola

Milan Vaněček
Ing. Pavel Zubek

Spolupracujeme s


logo Komunitního plánování sociálních služeb Ostrava

logo SONS ČR

logo Tyfloservisu Ostrava, o.p.s.

logo Galerie výtvarného umění v Ostravě

logo Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

logo Muzea Těšínska

logo OU

logo VOŠS

logo Centra SlunečniceCopyright © 2003-2021 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.