TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

Krajské středisko registrovaných služeb
pro nevidomé a slabozraké

Posílení kapacit TyfloCentra Ostrava, o. p. s. a rozvoj sítě středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Moravskoslezského kraje

Logo SROP Logo EU logo Moravskoslezského kraje

Záměr projektu

Integrace nevidomých, slabozrakých a kombinovaně (zrakově a jinak) postižených občanů do společnosti v Moravskoslezském kraji.

Projekt byl realizován v období jednoho roku (duben 2006 - duben 2007.

Hlavní cíle projektu:

  • Posílení kapacit TyfloCentra Ostrava, o. p. s.
  • Vybudování regionálních středisek integračních služeb pro zrakově postižené občany.
  • Motivace a osvěta zrakově postižených občanů.
  • Vzdělávání zrakově postižených občanů.
  • Poskytování poradenských služeb se zaměřením na trh práce.
  • Podpora pracovního uplatnění.
  • Zajištění osobní a pracovní asistence.
  • Osvěta zaměstnavatelů.

Partneři projektu:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Moravskoslezského kraje.

Podporují nás


TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. touto cestou velmi děkuje všem organizacím i jednotlivcům, kteří podporují její činnost. Jmenovitě děkujeme nejvýznamnějším subjektům, kterými jsou:


logo MPSV

logo Moravskoslezského kraje

logo Úřadu práce ČR

logo Magistrátu města Ostravy

logo Úřadu městského obvodu Ostrava Jih

logo Úřadu městského obvodu Ostrava Poruba

logo SONS ČR

logo Nadace OKD

logo LinuxBox

logo Světlušky

Fandíte nám? Podpořte nás na GIVT.cz

logo Autoškoly Pollak

Milan Vaněček

Spolupracujeme s


logo Centra Slunečnice

logo Galerie výtvarného umění v Ostravě

logo Tyfloservisu Ostrava, o.p.s.

logo Muzea Těšínska

logo Moravskoslezské vědecké knihovny v OstravěCopyright © 2003-2018 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.