Kontakty

Popis tras z tramvajových zastávek do TyfloCentra

Zastávka Elektra ze směru Poruba

Po vystoupení z tramvaje vyhledat v přímém směru obrubník budovy Prosperita Palace. Vytočit se vlevo, vyhledat jeho roh, odbočit kolem něj doprava a pokračovat dál přibližně 2 metry podél bočního schodiště budovy, které se nachází po pravé ruce. Vyhledat bílou holí malou kovovou konstrukci umístěnou v rohu, obejít ji koncovkou hole, poté sjet holí po obrubníku doleva a po zhruba 50 centimetrech vyhledat obrubník, jenž je vysoký a široký asi 40 centimetrů.
Vytočit se vlevo a pokračovat dál podél něj. Po asi 4 metrech odbočit kolem něj vpravo. V hraně obrubníku je umístěna kamenná busta. Po odbočení vpravo ujít asi 20 metrů, pravá vodící linie je pořád tvořena obrubníkem a navádí k podchodu, kde následují za sebou celkem čtyři sloupy vzdálené od sebe přibližně 2 metry.
Čtvrtým sloupem končí podchod, od něj několik kroků v přímém směru je potřeba vyhledat přechod, před kterým je umístěn varovný pás.
Po přejití obousměrné vozovky stále v přímém směru vyhledat budovu, vytočit se vlevo, budova bude tvořit pravou vodící linii. Přibližně po 2 metrech na rohu budovy zahnout vpravo na ulici Bankovní. Po asi 45 metrech dojít podél pravé vodící linie opět až na roh a zahnout vpravo na ulici Náměstí Msgre Šrámka.
Přibližně po 10 metrech je potřeba obejít vstup do obchodu Barefoot obuv, který poměrně výrazně zasahuje do chodníku a disponuje madly a nájezdovou plošinou.
Dále pokračovat podél budovy, projít kolem jednoho vchodu s jedním schůdkem, následně kolem dalšího vchodu se schůdkem i s malým nájezdem. Za tímto druhým schůdkem se vytočit vlevo a přejít na opačnou stranu ulice.
Jedná se o zónu zákazu vjezdu motorových vozidel širokou přibližně 10 metrů. Při přecházení je třeba dát pozor na nízké sloupky, případně na zaparkovaná auta.
Na druhé straně pokračovat v přímém směru. Pravou vodící linii bude tvořit budova. Asi po 20 metrech se nachází vchod do budovy, ve které sídlí TyfloCentrum Ostrava, který je označen zvukovým majáčkem.

Zastávka Elektra ze směru Přívoz

Po vystoupení z tramvaje následovat signální pás, přibližně za 3 metry podél něj odbočit vlevo a po dalších 6 metrech opět vlevo. Signální pás navádí k varovnému pásu, který je umístěn před frekventovanou vozovkou s oboustranným provozem včetně tramvajových pásů. Na druhé straně vyhledat za varovným pásem signální pás, ujít podél něj přibližně 6 metrů a najít schody budovy České národní banky.
Odbočit vlevo. Pravá vodící linie bude tvořena souvislým blokem budov, který je dlouhý asi 70 metrů. Po 10 metrech se klasická zeď budovy mění na zeď se soklem vysokým zhruba 20 centimetrů, za kterým je zapuštěno 5 francouzských oken oddělených sloupy v celkové délce asi 15 metrů. Poté souvislý blok pokračuje klasickou zdí budovy přibližně dalších 15 metrů. Posledních 30 metrů souvislého bloku je tvořeno schodištěm do budovy Prosperita Palace, které je rozděleno 4 obrubníky.
Na rohu souvislého bloku odbočit kolem posledního čtvrtého obrubníku doprava a pokračovat dál přibližně 2 metry podél bočního schodiště budovy. Vyhledat bílou holí malou kovovou konstrukci umístěnou v rohu, obejít ji koncovkou hole, poté sjet holí po obrubníku doleva a po zhruba 50 centimetrech vyhledat obrubník, jenž je vysoký a široký asi 40 centimetrů. Vytočit se vlevo a pokračovat dál podél něj. Po asi 4 metrech odbočit kolem něj vpravo.
V hraně obrubníku je umístěna kamenná busta. Po odbočení vpravo ujít asi 20 metrů, pravá vodící linie je pořád tvořena obrubníkem a navádí k podchodu, kde následují za sebou celkem čtyři sloupy vzdálené od sebe přibližně 2 metry. Čtvrtým sloupem končí podchod, od něj několik kroků v přímém směru je potřeba vyhledat přechod, před kterým je umístěn varovný pás. Po přejití obousměrné vozovky stále v přímém směru vyhledat budovu, vytočit se vlevo, budova bude tvořit pravou vodící linii. Přibližně po 2 metrech na rohu budovy zahnout vpravo na ulici Bankovní. Po asi 45 metrech dojít podél pravé vodící linie opět až na roh a zahnout vpravo na ulici Náměstí Msgre Šrámka.
Přibližně po 10 metrech je potřeba obejít vstup do obchodu Barefoot obuv, který poměrně výrazně zasahuje do chodníku a disponuje madly a nájezdovou plošinou. Dále pokračovat podél budovy, projít kolem jednoho vchodu s jedním schůdkem, následně kolem dalšího vchodu se schůdkem i s malou nájezdem. Za tímto druhým schůdkem se vytočit vlevo a přejít na opačnou stranu ulice. Jedná se o zónu zákazu vjezdu motorových vozidel širokou přibližně 10 metrů. Při přecházení je třeba dát pozor na nízké sloupky, případně na zaparkovaná auta. Na druhé straně pokračovat v přímém směru. Pravou vodící linii bude tvořit budova. Asi po 20 metrech se nachází vchod do budovy, ve které sídlí TyfloCentrum Ostrava, který je označen zvukovým majáčkem.