Projekty

Rok 2024

Nadační fond Českého rozhlasu

 • NF Českého rozhlasu nás podpořil v několika projektech z celonárodní veřejné sbírky Světluška,
  a to jednak v rámci dlouhodobého grantového programu HGŘ 2024 – Volnočasové aktivity a seberealizace, jehož prostřednictvím jsme obdrželi nadační příspěvek 230 080 Kč na realizaci projektu „Intenzivní školení práce s náročnými kompenzační mi pomůckami“

Nadace Agrofert

 • Nadace nám přispěla částkou 34 000 Kč na nákup střeleckého zvukového simulátoru

Rok 2023

Moravskoslezský kraj

 • Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
  v rámci projektu nám byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 2 622 000 Kč
 • Na projekt „Úprava a vybavení TyfloCentra Ostrava“ nám byla
  v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023 poskytnuta dotace 84 500 Kč
 • Z dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2023“
  v rámci dotačního titulu PSDP 3/23 nám byla poskytnuta dotace 130 000 Kč

Statutární město Ostrava

 • Projekt „Nové vybavení kanceláří TyfloCentra Ostrava, o.p.s.“ je realizován z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 50 000 Kč
 • Projekt „Sociální rehabilitace 2023“ je realizován z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 360 000 Kč
 • Projekt „Zpřístupnění veřejného prostoru a odstranění architektonických bariér“ je realizován z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 40 000 Kč
 • Projekt „Vybavení prostor TyfloCentra Ostrava, o.p.s.“ je realizován z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 109 000 Kč

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

 • Na projekt „Plavání pro osoby se zrakovým postižením“ nám byla poskytnuta dotace 20 000 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu

 • NF Českého rozhlasu nás podpořil v několika projektech z celonárodní veřejné sbírky Světluška,
  a to jednak v rámci dlouhodobého grantového programu HGŘ 2023 – Volnočasové aktivity a seberealizace, jehož prostřednictvím jsme obdrželi nadační příspěvek 197 000 Kč na realizaci projektu „Intenzivní školení práce s náročnými kompenzační mi pomůckami“
 • a dále pak v rámci dlouhodobého grantového programu Fond Kaufland – Volnočasové aktivity a seberealizace, z nějž jsme obdrželi částku ve výši 34 500 Kč na projekt „Tyflovařečka“
 • v rámci dlouhodobého grantového programu Fond Kaufland – Asistivní technologie a kompenzační pomůcky jsme obdrželi částku ve výši 27 000 Kč na projekt „Nové pomůcky do půjčovny“

Nadace ČEZ

 • Od nadace jsme obdrželi v grantovém řízení Podpora regionů nadační příspěvek 66 000 Kč na projekt „Envision Glasses“

Dále nás podporují

 • Úřad práce ČR
 • MPSV
 • SONS ČR
 • Milan Vaněček
 • a anonymní dárci

Všem donátorům děkujeme.

Další roky