Projekty

Projekty 2019

Moravskoslezský kraj

 • Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019 v rámci dotačního titulu PSDP 4/19
  V rámci projektu byla nám poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 86 000 Kč
 • Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
  V rámci projektu byla nám poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 1 634 000 Kč

Statutární město Ostrava

 • Projekt "Sociální rehabilitace 2019" je realizován z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 320 000 Kč
 • Projekt "Zpřístupnění veřejného prostoru a odstranění architektonických bariér" je realizován z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 40 000 Kč

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

 • Na realizaci projektu "Sociální služby pro osoby se zrakovým postižením" nám byla poskytnuta dotace ve výši 10 000 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu

 • Z celonárodní veřejné sbírky Světluška v rámci dlouhodobého grantového programau Krok za krokem jsme obdrželi nadační příspěvek 40 000 Kč na realizaci projektu "Intenzivní školení práce s náročnými kompenzačními pomůckami"

Nadační fond Mathilda

 • Od NF jsme obdrželi nadační příspěvek 30 000 Kč na krytí nákladů pobytové aktivity projektu "Intenzivní školení práce s náročnými kompenzačními pomůckami".

Všem donátorům děkujeme.

Další roky