TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

Krajské středisko registrovaných služeb
pro nevidomé a slabozraké

Facebook Youtube Instagram

Projekty 2019

Moravskoslezský kraj

 • Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019 v rámci dotačního titulu PSDP 4/19
  V rámci projektu byla nám poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 86 000 Kč
 • Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
  V rámci projektu byla nám poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 1 634 000 Kč

Statutární město Ostrava

 • Projekt "Sociální rehabilitace 2019" je realizován z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 320 000 Kč
 • Projekt "Zpřístupnění veřejného prostoru a odstranění architektonických bariér" je realizován z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 40 000 Kč

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

 • Na realizaci projektu "Sociální služby pro osoby se zrakovým postižením" nám byla poskytnuta dotace ve výši 10 000 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu

 • Z celonárodní veřejné sbírky Světluška v rámci dlouhodobého grantového programau Krok za krokem jsme obdrželi nadační příspěvek 40 000 Kč na realizaci projektu "Intenzivní školení práce s náročnými kompenzačními pomůckami"

Nadační fond Mathilda

 • Od NF jsme obdrželi nadační příspěvek 30 000 Kč na krytí nákladů pobytové aktivity projektu "Intenzivní školení práce s náročnými kompenzačními pomůckami".

Všem donátorům děkujeme.

Podporují nás


TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. touto cestou velmi děkuje všem organizacím i jednotlivcům, kteří podporují její činnost. Jmenovitě děkujeme nejvýznamnějším subjektům, kterými jsou:


logo Moravskoslezského kraje

logo Magistrátu města Ostravy

logo Úřadu práce ČR

logo Úřadu městského obvodu Ostrava Jih

logo Světlušky

logo Mathilda nadační fond

logo SONS ČR

Fandíte nám? Podpořte nás na GIVT.cz

logo Knihkupectví Kapitola

Milan Vaněček
Ing. Pavel Zubek

Spolupracujeme s


logo Komunitního plánování sociálních služeb Ostrava

logo SONS ČR

logo Tyfloservisu Ostrava, o.p.s.

logo Galerie výtvarného umění v Ostravě

logo Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

logo Muzea Těšínska

logo OU

logo VOŠS

logo Centra SlunečniceCopyright © 2003-2021 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.