Projekty

Projekty 2016

Moravskoslezský kraj

Dotace na financování registrovaných služeb

  • odborné sociální poradenství 183 000 Kč
  • průvodcovské a předčitatelské služby 185 000 Kč
  • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zrakovým postižením 579 000 Kč

Magistrát města Ostravy

Dotace na financování registrovaných služeb

  • odborné sociální poradenství 180 000 Kč
  • průvodcovské a předčitatelské služby 50 000 Kč
  • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zrakovým postižením 90 000 Kč

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

  • projekt Plavání pro zrakově postižené občany 5 000 Kč

Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba

  • projekt Sociální služby pro osoby se zrakovým postižením 15 000 Kč

Všem donátorům děkujeme.

Další roky