Projekty

Projekty 2018

Moravskoslezský kraj

  • dotace na financování registrované služby Sociální rehabilitace 1 500 000 Kč

Magistrát města Ostravy

  • dotace na financování registrované služby Sociální rehabilitace 320 000 Kč
  • účelová dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her - projekt Dovybavení prostor TyfloCentra Ostrava 70 000 Kč

Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba

  • projekt Sociální služby pro osoby se zrakovým postižením 15 000 Kč

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

  • projekt Plavání pro zrakově postižené občany 8 000 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu sbírka Světluška

  • projekt Intenzivní školení práce s náročnými kompenzačními pomůckami 40 000 Kč

Křídlení nadační fond

  • projekt Představ si, že přestaneš vidět 60 000 Kč

Všem donátorům děkujeme.

Další roky