Projekty

Projekty 2021

Moravskoslezský kraj

 • Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
  V rámci projektu nám byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 1 950 000 Kč
 • Na projekt „Údržba a úprava prostor TyfloCentra Ostrava, o.p.s.“ nám byla v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021 poskytnuta dotace 111 300 Kč
 • Z dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021“ v rámci dotačního titulu PSDP 3/21 nám byla poskytnuta dotace 109 000 Kč

Statutární město Ostrava

 • Projekt „Sociální rehabilitace 2021“ je realizován z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 320 000 Kč
 • Projekt „Zpřístupnění veřejného prostoru a odstranění architektonických bariér“ je realizován z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 40 000 Kč

Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba

 • Na projekt „Pomůcky každodenní potřeby pro osoby se zrakovým postižením“ nám byla poskytnuta dotace 15 000 Kč

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

 • Na projekt „Plavání pro osoby se zrakovým postižením“ nám byla poskytnuta dotace 10 000 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu

 • NF Českého rozhlasu nás podpořil ve dvou projektech z celonárodní veřejné sbírky Světluška,
  a to jednak v rámci dlouhodobého grantového programu Fond Kaufland - Vzdělávání a přístup k informacím, jehož prostřednictvím jsme obdrželi nadační příspěvek 59 680 Kč na realizaci projektu „Intenzivní školení práce s náročnými kompenzačními pomůckami“
  a jednak v rámci dlouhodobého grantového programu Fond Kaufland - Volnočasové aktivity a seberealizace, kdy jsme obdrželi částku ve výši 30 200 Kč na náš projekt „Tyflovařečka“ a částku 46 939 Kč na projekt „Střel a nepadni“

Všem donátorům děkujeme.

Další roky