Projekty

Projekty 2020

Moravskoslezský kraj

 • Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
  V rámci projektu nám byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 1 800 000 Kč
 • Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020 – dotační titul PSDP 3/20 Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb
  V rámci projektu nám byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 116 000 Kč

Statutární město Ostrava

 • Projekt "Sociální rehabilitace 2020" je realizován z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 320 000 Kč
 • Projekt "Zpřístupnění veřejného prostoru a odstranění architektonických bariér" je realizován z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 40 000 Kč
 • Na projekt „Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením“ nám byla poskytnuta účelová dotace z hazardních her ve výši 50 000 Kč

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

 • Na projekt "Plavání pro osoby se zrakovým postižením" nám byla poskytnuta dotace 15 000 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu

 • Z celonárodní veřejné sbírky Světluška v rámci dlouhodobého grantového programu Vzdělávání a přístup k informacím jsme obdrželi nadační příspěvek 52 000 Kč na realizaci projektu „Intenzivní školení práce s náročnými kompenzačními pomůckami“
 • Fond Kaufland podpořil náš projekt „Tyflovařečka“ částkou 30 200 Kč

Nadační fond Vítkovice Steel

 • Od NF jsme na projekt "Převod běžného textu do Braillova písma" obdrželi 60 400 Kč

Nadační fond Mathilda

 • Od NF jsme obdrželi nadační příspěvek 35 000 Kč na krytí nákladů pobytové aktivity projektu "Intenzivní školení práce s náročnými kompenzačními pomůckami".

Všem donátorům děkujeme.

Další roky