Projekty

Projekty 2017

Moravskoslezský kraj

  • dotace na financování registrované služby Sociální rehabilitace 1 149 000 Kč
  • dotační titul PSDP 4/17 na financování mezd 120 000 Kč

Magistrát města Ostravy

  • dotace na financování registrované služby Sociální rehabilitace 320 000 Kč
  • účelová dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her - projekt Vybavení cvičné kuchyně pro zrakově postižené klienty 64 000 Kč

Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba

  • projekt Sociální služby pro osoby se zrakovým postižením 15 000 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu sbírka Světluška

  • projekt Intenzivní školení práce s náročnými kompenzačními pomůckami 35 000 Kč

Všem donátorům děkujeme.

Další roky