TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

Krajské středisko registrovaných služeb
pro nevidomé a slabozraké

Facebook Youtube

Projekty 2017

Moravskoslezský kraj

  • dotace na financování registrované služby Sociální rehabilitace 1 149 000 Kč
  • dotační titul PSDP 4/17 na financování mezd 120 000 Kč

Magistrát města Ostravy

  • dotace na financování registrované služby Sociální rehabilitace 320 000 Kč
  • účelová dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her - projekt Vybavení cvičné kuchyně pro zrakově postižené klienty 64 000 Kč

Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba

  • projekt Sociální služby pro osoby se zrakovým postižením 15 000 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu sbírka Světluška

  • projekt Intenzivní školení práce s náročnými kompenzačními pomůckami 35 000 Kč

Podporují nás


TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. touto cestou velmi děkuje všem organizacím i jednotlivcům, kteří podporují její činnost. Jmenovitě děkujeme nejvýznamnějším subjektům, kterými jsou:


logo Moravskoslezského kraje

logo Magistrátu města Ostravy

logo Úřadu práce ČR

logo Úřadu městského obvodu Ostrava Jih

logo Úřadu městského obvodu Ostrava Poruba

logo Světlušky

logo Mathilda nadační fond

logo Nadačního fondu Vítkovice Steel

logo Křídlení nadační fond

logo SONS ČR

Fandíte nám? Podpořte nás na GIVT.cz

Santo Morava s.r.o.

Milan Vaněček

Spolupracujeme s


logo Centra Slunečnice

logo Galerie výtvarného umění v Ostravě

logo Tyfloservisu Ostrava, o.p.s.

logo Muzea Těšínska

logo Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

logo Komunitního plánování sociálních služeb OstravaCopyright © 2003-2019 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.