Projekty

Projekty 2022

Moravskoslezský kraj

 • Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
  V rámci projektu nám byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 1 950 000 Kč
 • Na projekt „Nové vybavení TyfloCentra Ostrava“ nám byla v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022 poskytnuta dotace 141 000 Kč
 • Z dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2022“ v rámci dotačního titulu PSDP 3/22 nám byla poskytnuta dotace 160 000 Kč

Statutární město Ostrava

 • Projekt „Sociální rehabilitace 2021“ je realizován z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 320 000 Kč
 • Projekt „Zpřístupnění veřejného prostoru a odstranění architektonických bariér“ je realizován z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 40 000 Kč
 • Projekt „Nové vybavení kanceláří TyfloCentra Ostrava, o.p.s.“ je realizován z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 50 000 Kč

Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba

 • Na projekt „Náročná kompenzační pomůcka jako zdroj informací pro osoby se zrakovým postižením“ nám byla poskytnuta dotace 15 000 Kč

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

 • Na projekt „Plavání pro osoby se zrakovým postižením“ nám byla poskytnuta dotace 15 000 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu

 • NF Českého rozhlasu nás podpořil v několika projektech z celonárodní veřejné sbírky Světluška,
  a to jednak v rámci dlouhodobého grantového programu Fond Kaufland – Vzdělávání a přístup k informacím, jehož prostřednictvím jsme obdrželi nadační příspěvek 80 400 Kč na realizaci projektu „Intenzivní školení práce s náročnými kompenzačními pomůckami“
 • dále pak v rámci dlouhodobého grantového programu Fond Kaufland – Asistivní technologie a kompenzační pomůcky, z nějž jsme obdrželi částku ve výši 23 170 Kč na projekt „Půjčovna pomůcek“ a 59 900 Kč na projekt „Náročné kompenzační pomůcky“
 • a v rámci dlouhodobého grantového programu Mimořádná podpora poskytovatelů sociálních služeb pro zrakově postižené nám poskytl částku 200 000 Kč na projekt „Dofinancování TyfloCentra Ostrava“

Nadační fond Mathilda

 • Od NF jsme obdrželi nadační příspěvek 40 000 Kč na krytí nákladů pobytové aktivity projektu „Intenzivní školení práce s náročnými kompenzačními pomůckami“

Nadace prof. Vejdovského

 • Od NF jsme obdrželi nadační příspěvek 25 100 Kč na projekt „Pomůcky každodenní potřeby pro osoby se zrakovým postižením“