Kontakty

Popis tras z TyfloCentra na tramvajové zastávky

Zastávka Elektra, směr Poruba

Ze dveří zahnout vlevo, podél budovy pokračovat až na roh a v přímém směru přejít na druhou stranu ulice Náměstí Msgre Šrámka, jedná se v tomto místě o zónu zákazu vjezdu motorových vozidel. Při přecházení je potřeba dát pozor na nízké sloupky, případně na zaparkovaná auta. Na druhé straně vyhledat budovu a otočit se vpravo. Pokračovat dál podél ní, zeď tvoří levou vodící linii. Projít kolem dvou vchodů s jedním schůdkem, přičemž první disponuje malou nájezdovou plošinou a následně obejít vstup do obchodu Barefoot obuv, který poměrně výrazně zasahuje do chodníku a disponuje nájezdovou plošinou a madly. Přibližně po 10 metrech na rohu budovy odbočit doleva na ulici Bankovní a pokračovat dál podél zdi, bude tvořit levou vodící linii. Po přibližně 45 metrech dojít na roh budovy, odbočit doleva a asi po dvou metrech se vytočit doprava a vyhledat v přímém směru varovný pás, který navádí k přechodu přes oboustrannou vozovku.
Na druhé straně vyhledat v přímém směru podchod, jehož levou stranu tvoří čtyři sloupy vzdálené od sebe přibližně 2 metry. Za posledním čtvrtým sloupem následuje levý obrubník vysoký a široký asi 40 centimetrů, bude dál tvořit levou vodící linii. Přibližně po 20 metrech dojít k jeho hraně, ve které je umístěna kamenná busta. Odbočit vlevo a držet se levého obrubníku další asi 4 metry. Na konci obrubníku ujít v přímém směru přibližně 1 až 2 kroky a vyhledat schodiště budovy Prosperita Palace. Otočit se doprava, pokračovat podél schodiště přibližně 1,5 metru k rohu, kde je umístěn obrubník.
Obejít ho, odbočit tak kolem něj doleva a pokračovat dál podél levé vodící linie, která je souvislým blokem budov dlouhým asi 70 metrů. Prvních 30 metrů souvislého bloku je tvořeno předním schodištěm budovy Prosperita Palace, jenž je rozděleno 4 obrubníky. Poté souvislý blok pokračuje asi 15 metrů klasickou zdí budovy. Následuje zeď se soklem vysokým zhruba 20 centimetrů, za kterým je zapuštěno 5 francouzských oken oddělených sloupy v celkové délce asi 15 metrů.
Poslední část souvislého bloku je tvořena klasickou zdí, podél které je potřeba ujít asi 10 metrů a vyhledat signální pás. Vytočit se doprava, vyhledat varovný pás, jenž je umístěn před frekventovanou vozovkou s oboustranným provozem včetně tramvajových pásů. Po přejití na druhé straně za varovným pásem pokračovat podél signálního pásu asi 2 metry, vytočit se dle něj doprava a za dalších asi 6 metrů zase doprava. Po pravé straně se nachází označník zastávky Elektra, směr Poruba.

Zastávka Elektra směr Přívoz

Ze dveří zahnout vlevo, podél budovy pokračovat až na roh a v přímém směru přejít na druhou stranu ulice Náměstí Msgre Šrámka, jedná se v tomto místě o zónu zákazu vjezdu motorových vozidel. Při přecházení je potřeba dát pozor na nízké sloupky, případně na zaparkovaná auta. Na druhé straně vyhledat budovu a otočit se vpravo. Pokračovat dál podél ní, zeď tvoří levou vodící linii. Projít kolem dvou vchodů s jedním schůdkem, přičemž první disponuje malou nájezdovou plošinou a následně obejít vstup do obchodu Barefoot obuv, který poměrně výrazně zasahuje do chodníku a disponuje nájezdovou plošinou a madly. Přibližně po 10 metrech na rohu budovy odbočit doleva na ulici Bankovní a pokračovat dál podél zdi, bude tvořit levou vodící linii. Po přibližně 45 metrech dojít na roh budovy, odbočit doleva a asi po dvou metrech se vytočit doprava a vyhledat v přímém směru varovný pás, který navádí k přechodu přes oboustrannou vozovku.
Na druhé straně vyhledat v přímém směru podchod, jehož levou stranu tvoří čtyři sloupy vzdálené od sebe přibližně 2 metry. Za posledním čtvrtým sloupem následuje levý obrubník vysoký a široký asi 40 centimetrů, bude dál tvořit levou vodící linii. Přibližně po 20 metrech dojít k jeho hraně, ve které je umístěna kamenná busta. Odbočit vlevo a držet se levého obrubníku další asi 4 metry. Na konci obrubníku ujít v přímém směru přibližně 1 až 2 kroky a vyhledat schodiště budovy Prosperita Palace. Otočit se doprava, pokračovat podél schodiště přibližně 1,5 metru k rohu, kde je umístěn obrubník.
Obejít ho, odbočit tak kolem něj doleva a po 1 až 2 krocích vyhledat signální pás. Vytočit se v jeho směru doprava, ujít přibližně 8 metrů podél něj a na pravé straně vyhledat označník zastávky Elektra, směr Přívoz.