Napsali o nás

Zrakově postižení v Ostravě mají i letos podporu Jihu

Spolupráce městského obvodu Ostrava-Jih s neziskovou organizací pro pomoc těžce zrakově postiženým občanům našeho kraje TyfloCentrum Ostrava, o. p. s., má letitou tradici. Díky finanční podpoře radnice Jihu budou moci nevidomí a slabozrací i letos jít si bezstarostně zaplavat do bazénu porubské Střední školy prof. Zdeňka Matějčka a ve vyhrazeném čase si užít vodu beze strachu ze srážky s jiným plavcem, která v jejich případě může mít fatální následky.

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Ostrava již od roku 2001 prostřednictvím svých aktivit pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením plnohodnotně se zapojit do společnosti a vést kvalitnější život posilováním jejich soběstačnosti.

Hlavní náplň této neziskové organizace je seznamovat zrakově postižené se speciálními kompenzačními pomůckami pro nevidomé a naučit je s nimi pracovat tak, aby je mohli běžně využívat a být díky nim v maximální možné míře samostatní. Jde především o specifický počítačový software, který kromě jiného umí zvětšovat obsah obrazovky a předčítat text, o mluvící telefony a mluvící hodinky atd. Zaměstnanci TyfloCentra jsou vesměs sami těžce zrakově postižení a dobře znají menší či větší těžkosti každodenního života, které si vidoucí člověk mnohdy ani neuvědomí. Druhou, neméně důležitou úlohu v činnosti TyfloCentra hraje navazování a udržování společenských kontaktů mezi zrakově postiženými. K tomuto účelu slouží například výuka jazyků, kurzy vaření a tvoření, turistický klub, závody ve střelbě a podobně. Pokud to aktuální situace umožňuje, tak jsou na programu návštěvy výstav a muzeí. Nejhorší totiž je cítit se se svým handicapem osamělý.

Aktivity a služby TyfloCentra Ostrava jsou dostupné všem nevidomým a slabozrakým od 7 let po seniory a jsou poskytovány bezplatně.